Lerpuds er et miljøvenligt materiale

Ler er et op til 100 % naturligt og miljøvenligt byggemateriale. Fordi ler - i modsætning til tegl, kalk eller cement - ikke skal brændes, har det et lavere indhold af primærenergi (PEI: det energiforbrug der er nødvendigt for at producere en vare) end andre byggematerialer og sparer således værdifuld energi allerede i produktionsprocessen. Derudover er der med ler ikke behov for ressourcekrævende genvindingprocesser. 

Når nu ler har så mange gode egenksaber kan man spørge sig selv, hvorfor det ikke anvendes oftere end tilfældet er. Svaret er simpelt:

Tørretiderne ved ler, når det anvendes i våd tilstand ligger på ca. 4 - 6 uger. Det er kun de færreste bygherrer, der har tid og penge (finansiering - renteudgifter/-indtægter mm.) til at vente på at leret tørrer. Derudover involverer anvendelsen af ler - før naturbo - pga. den lave grad af industriel præfabrikation, betydeligt mere arbejde. Idet lønomkostninger osv. er relativt høje, er det en klar ulempe ved at arbejde med vådt ler.