Hvad gør lerpuds økologisk værdifuldt? 

Lerpuds udvindes af jorden og der er her tale om et økologisk og bæredygtigt materiale. Lerpuds skal ikke forarbejdes i komplekse industrielle processer og derfor er energiforbruget til produktionen meget begrænset. 

Hvis en bygning af/med ler, skal nedrives i fremtiden, så står man ikke tilbage med bygge-affald der skal deponeres. Ler og naturbos lerplader bortskaffes sammen med almindelige teglsten. Dermed belaster man heller ikke miljøet for kommende generationer.