Hvordan påføres lerpuds??

Lerpuds leveres som tørt pulver (ligesom kalk- og gipspuds) og røres op med en tilsvarende mængde vand vha. et rørværk, til den anbefalede konsistens er opnået. Derefter påføres den våde lerpuds med en murske og kan i næste trin bearbejdes med en spartel eller en glatteske, for at opnå den ønskede struktur til den færdige væg.

Tykkere lag sprøjtes ofte på væggen med puds-maskiner. Det er dog kun nødvendigt ved den klassiske våde fuldspartling, hvor der bliver påført flere centimeter lerpuds. Tykkelsen af lerlaget i naturbos system, der påføres lerpladerneer flere gnage tyndere (se også 

Dickere Schichten werden häufig auch mit Putz-Maschinen an die Wand gespritzt. Dies ist jedoch nur beim klassischen vollflächigen Nassputzverfahren notwendig, bei welchem der Lehmputz mehrere Zentimeter stark aufgetragen wird. Die Schichtstärke beim naturbo Trockenbausystem, welche auf die Lehmplatten aufgebracht wird, ist um ein Vielfaches dünner (se også: „Hvor tykt skal lerpuds-laget være?“).

Blandt de forskellige overflader, findes der også en variant af finpuds. Det kan påføres med en kalkkost eller en grov pensel (se også: Hvilke typer lerpuds findes?“).