Hvordan virker lerpuds?

Især de to følgende væsentlige egenskaber er ansvarlige for de vigtigste funktioner ved lerpuds:

 • Lerpuds har en høj massefylde
 • Lerpuds indeholder ler

Lerpuds har en høj massefylde

Den høje massefylde kan især tilskrives den store del af sand og finsand. Fordi sand er tung, er massefylden høj. Det fører til følgende fordele:

 • Lerpuds er i stand til at lagre varme
  Når solen skinner gennem vinduet på lerpudsvæggen, varmer den leret. Lerpudsen kan, takket være sin høje masse, lagre denne varme, for så at afgive den igen om aftenen, når varmen er forsvundet.
 • Lerpuds er lydisolerende
  Pga. den høje masse, har lerpuds også en lyddæmpende virkning. Ved naturbo lerpudsplader forstærkes dette yderligere af den bløde træfiberplade (se også "Er lerpuds egnet til lydisolering?“).

Lerpuds indeholder ler

Ler er vidundermidlet i lerpuds.

 • Det kan optage fugt og afgive det igen.
 • Det binder lugt- og skadestoffer.
 • Det fungerer som det "bindemiddel", der holder sandet sammen.

Derfor er den store andel ler i lerpuds af afgørende betydning.