Ler giver frisk luft

I de værelser, hvor man har pudset væggene op med ler, har man altid fornemmelsen af, at der lige er blevet luftet ud. Denne fornemmelse af frisk luft opstår især pga. to egenskaber ler har:

  • Ler kan absorbere og lagre lugt- og skadestoffer, til dels bliver der skadelige molekuler omdannet. I industrien anvendes ler som naturligt middel til rensning af spildevand og forurening. Det er denne egenskab der sørger for "renere" luft. 
  • Ler er i stand til ionisere luften. Derved beriges luften med negativt ladede ioner - som ved et tordenvejr. Resultatet er det også det samme som ved et tordenvejr, luften virker renere og friskere end før uvejret, selv om den ved nærmere eftersyn også var frisk i forvejen. Leret evne til at ionisere luften sørger for "frisk" luft