Skråloft og loft er ideelle til vægvarme

I naturen kommer varmen som regel fra solen dvs.oppefra. Det genskabes effektivt med montering af loftsvarme og opfattes ubevidst som naturligt. Ligesom solen afgiver naturbo vægvarme varmen som infrarød-varmestråling. Vægvarmesystemet er overbevisende og har følgende fordele: 

  • Vægvarmen bør orienteres således, at den kan "bestråle" menneskerne i rummet direkte. Store skabe og/eller billeder er til gene herfor. Men den problematik er ikke aktuel ved varme i skråloft eller loft.
  • Stråling fra vægvarmen opvarmer kroppen direkte, uden at tage omvejen via opvarmning af luften. På den måde kan en varmekilde oppefra komme helt til sin ret.