Hvordan er tidsforbruget ved montering af naturbo therm vægvarme?

Fordi naturbo therm vægvarme i høj grad er præfabrikeret er monteringen meget nem og tidforbruget tilsvarende lavt. De enormt lange tørretider man oplever ved den klassiske våde lerpuds, reduceres til et minimum. 

Grundlæggende kan man gå fra følgende tidsforbrug ved monteringen:

 • Montering: 12 min/m²
 • Spartling af fuger: 9 min/m²
  • Påsætning af armeringsvævet
  • Spartling af fuger 
  • Slibning af overfladen efter spartlen er tør
 • Basislaget påføres (ler-slutpuds 0,5 mm) og overfladen klargøres (ler-finpuds påføres): 13 min/m²
 • Samlet: 34 min/m²
Wie sind die Verarbeitungszeiten der naturbo therm Wandheizung? Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades der naturbo therm Wandheizung ist die Verarbeitung denkbar einfach und die Verarbeitungszeiten somit sehr gering. Die enormen Trocknungszeiten, welche