Kan vægvarmepladerne skæres til?

naturbo therm pladerne kan ikke skæres til, fordi varmerørene er integreret i pladen.

Vægvarmepladerne fra naturbo therm skal altid anvendes hele. Af samme grund findes vægvarmepladerne i forskellige størrelser (se også „Hvorfor er naturbo et element-byggesystem?“). Det gør det muligt at anvende vægvarme i så godt som alle bygnings-scenarier.

De resterende overflader kan så dækkes med "almindelige" lerpudsplader, altså naturbo clima plader, der er fleksible ift. tilpasninger.