naturbos lerpudssystem til alle bagvedliggende konstruktioner 

Lerpuds-byggesystemet fra naturbo kan monteres på næsten alle typer konstruktion - uagtet om der er tale om nybyggeri eller renovation.

naturbo therm

Væg og loft af massivt træ

Lerpudsplader fra naturbo kan monteres direkte på massivt træ. Hertil bruges klammer eller skruer, der fås i byggemarkeder.

Montering af naturbo plade på skelet af træforskalling

Skeletkonstruktioner

Takket være det integrerede ameringsvæv, har lerpudsplader fra naturbo tilstrækkelig stabilitet og kan monteres på skeletkonstruktioner uden yderligere bærende plader.

Pladen påklæbes, naturbo therm

Beton og murværk

Lerplader fra naturbo kan monteres på sten- og betonvægge med en mineralsk klæbespartelmasse.