Montering af naturbo windows

I monteringsvideoerne ses de enkelte arbejdstrin. De giver et hurtigt billede af hvor nemt  det er at montere naturbo.

Vores øvrige monteringsvideoer kan du finde under Montering af naturbo clima

Oversigt over monteringen af naturbo windows -plader

Monteringen af naturbo windows kan forklares med otte nemme arbejdstrin. Systemet har en så fleksibel montering, at der på trods for variationer i temperatur og fugt, ikke opstår ridser/sprækker. 

Påsæt profilliste, naturbo windows

1. Trin: påsæt vinduesprofil 

Vinduesprofilen fra naturbo er selvklæbende på bagsiden. Den klæbes på vindueskarmens ydre kant.

Afmåling af pladens bredde, naturbo windows

2. Trin: afmål tilslutningsplade 

Så snart vinduesprofilen fra naturbo er fastgjort, kan der måles af til tilslutningspladen. Hertil tager man kant fra profilens ydre kant. Pladen tilskæres så den passer og monteres. 

Montering af naturbo plade på skelet af træforskalling

3. Trin: montering af tilslutningsplade

Tilslutningspladerne monteres. Tætningsbåndet ...

Mellemlægspapiret påklæbes loftet, naturbo windows

... klæbes på loftet, for at udligne udvidelserne af træ og plade. 

Etablering af forsænket kant, naturbo windows

4. Trin: etablering af forsænket kant 

Tilslutningspladen skal have en forsænket kant på lysnings-siden, fordi der skal placeres en hjørneprofil der skal spartles. Kanten kan nemt etableres med en gipshøvl.

Monter vinduespladen, naturbo windows

5. Trin: indsæt vindueskarm

Vindueskarmen indsættes. For at undgå skader, bør karmen straks afdækkes. Alternativt kan vindueskarmen indsættes efter lysningspladen.

Indsæt lysningsplade, naturbo windows

6. Trin: indsæt lysningsplade

Lysningspladen tilskæres præcist efter mål og indsættes med not i vinduesprofilen på vinduesrammen.

Montering af lysningspladen, naturbo windows

7. Trin: fastgør lysningspladen

Lysningspladen fastgøres med skruer eller klammer på tilslutningspladen. 

Montering hjørneprofil naturbo windows

8. Trin: fastgør hjørneprofil 

naturbo kantklæber påføres forsiden af naturbo windows-pladen, hjørneprofilen påsættes og trykkes fast og væv-siderne hæftes fast.

Herefter kan lysningen fuldspartles med natubo lerspartel (se Montering af naturbo clima).