Ler giver en fornemmelse af frisk luft

Lervægge giver fornemmelsen af frisk luft

I værelser med ler, er der altid en fornemmelse af frisk luft, der opstår især pga. to egenskaber ler har:

  • Ler kan absorbere og lagre lugt- og skadestoffer, og til dels bliver de skadelige molekyler endda omdannet. I industrien anvendes ler som naturligt middel til rensning af spildevand og forurening. Det er denne egenskab, der sørger for "renere" luft. 
  • Ler er i stand til ionisere luften. Derved beriges luften med negativt ladede ioner - som ved et tordenvejr. Resultatet er også det samme som ved et tordenvejr, luften virker renere og friskere end før uvejret, selv om den ved nærmere eftersyn også var frisk i forvejen. Lerets evne til at ionisere luften, sørger for "frisk" luft