Hvilke ulemper har lerpuds?

Som alt andet, har lerpuds også ulemper. Naturligvis arbejder industrien - og ikke mindst naturbo - på, at kompensere for ulemperne:

Tørretid

Den største ulempe ved ren lerpuds ligger i tørretiden. Den er afhængig af:

  • Lagets tykkelse
    Jo tykkere laget af lerpuds er, jo mere vand skal fordampe, før lerpudsen er gennemtør. Derudover er det således, at lerpuds ikke kan påføres i én arbejdsgang, hvis man ønsker et tykt lag. (se herunder).
  • Rumtemperatur, udluftning, luftfugighed
    Disse tre faktorer afgør, hvor meget fugt luften kan optage (og dermed hvor hurtigt lerpudsen kan komme af med fugten, dvs tørre).

Ved gode betingelser (rumtemperatur > 15 °C, god udluftning, luftfugtighed < 35%) ligger tørretiden på ca. ½ mm pr. dag. Dog er det ikke altid, der er tale om gode betingelser og især om vinteren kan betingelserne forringes i en sådan grad, at pudsen nærmest slet ikke kan tørre.

Derfor har vi udviklet lerpudspladen fra naturbo. Her er lerpudsen allerede tør og således reduceres den efterfølgende tørretid til ca. 48 timer. 

Besværlig montering

Et tykkere lag lerpuds har på sigt en tydeligt bedre indflydelse på indeklimaet, hvorfor lerpuds som regel påføres i meget tykkere lag end fx kalkpuds. Det kræver kompetente håndværkere og mere arbejde at påføre puds i tykke lag. Denne ulempe kan der dog kompenseres for ved brug af naturbo lerplader.

Radioaktivitet?

Lerpuds nyder en stadig stigende efterspørgsel og flere og flere bygherrer, der orienter sig mod de økologiske materialer, vælger at anvende produktet. I takt med den stigende efterspørgsel, høres fra tid til anden historier om, at lerpuds er radioaktiv og derfor usundt. Der kan stilles spørgsmål ved disse historier og deres konklusioner, men de tager udgangspunkt i et korrekt udsagn: 

Ja, lerpuds kan være svagt radioaktivt. Lerpuds udvindes af jorden og jorden afgiver minimal radioaktiv stråling. Denne stråling har ikke noget med forurening at gøre, men stammer tilbage fra planetens skabelse og mennesket er tilpasset denne type stråling.