Hvor tykt skal lerpudslaget være?

Alt efter anvendelse påføres lerpuds, som regel, i et lag på mellem 5 og  35 mm. For at undgå sprækker, bør man anvende armeringsvæv på  hele overfladen, hvis laget er tykkere end 1 cm. Ved endnu tykkere lag kan det være nødvendigt at have flere lag armeringsvæv.

De forskellige leroverflader, dvs. det sidste lag, der forbliver synligt, påføres i tyndere lag, som regel i en tykkelse på max. 5 mm.

Hvor meget ler, der i sidste ende påføres, afhænger altid af det enkelte projekt. Idet det primære lerlag ved naturbos plader allerede er tørt, er det her almindeligvis tilstrækkeligt med et relativt tyndt lagt. Ved plader fra andre producenter, kommer det bl.a. an på, om pladerne har en forsænket spartelkant. Fordi naturbo pladerne har en forsænket spartelkant, skal der her blot spartles i samlingerne, hvorefter der kun behøves et meget tyndt land overfladelag, max. 2 mm. 

For indeklima gælder, at et tykkere lag ler ikke nødvendigvis fører til et bedre indeklima. Til regulering af luftfugtigheden, er det især lerlagets første 10 mm, der er relevant. Tykkere lag er for sene til at have indflydelse på et afveklsende indeklima*. Pladerne fra naturbo er på forsiden beklædt med 10 mm ler, det tjener på bedste vis til fugtregulering. 

*Kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Lehmputz