Ler-slutpuds 0,5 mm

som basislag til alle overflader og som selvstændig overfladeløsning

naturbo decor slutpuds

Artikelnummer

Artikelnummer
Ler-slutpuds 0,5 mm naturhvid 8103-00

Datenblatt für Lehmfinishputz 0,5 mm Körnung Datablad – PDF-Download

Beskrivelse 

 • naturbo slutpuds 0,5 mm er et økologisk byggemateriale af meget høj kvalitet og består af ler, marmorsand korn 0,5 mm, methylcellulose
 • Den er massiv, uigennemsigtig, gennemfarvet hvid, optimal til strukturering, dampdiffusionsåben og understøtter den regulerende effekt lerpladerne fra naturbo lerplader har på indeklimaet.
naturbo slutpuds fin

Anvendelse

naturbo ler-slutpuds 0,5 mm opfylder 2 funktioner i systemet fra naturbo:

 • Det er en nødvendig bestanddel af systemet og påføres efter montering af lerpladerne og spartling af de forsænkede kanter som basislag. 
 • Det bliver derudover anvendt som overfladelag og er som sådan færdig når den er påført. 
 • Er kun egnet til indvendige rum.

Montering

Overordnet

 • naturbo slutpuds 0,5 mm påføres når naturbo lerspartel er tør og overfladen er slebet så den er jævn. Farven på lerpladen og lerspartlen er ens, når lersparteln er tør. Fugtindholdet skal ligge på under 15 %.
 • Temperaturen ved montering bør ikke være under 10 °C (gælder væg-, materiale- og lufttemperatur). 
 • God udluftning er en forudsætning for en god tørre-proces.
 • Der bør altid anvendes rent vand og rent værktøj .
 • Klargjort slutpuds bør anvendes indenfor 8 timer.

Som basislag
22 kg naturbo ler-slutpuds blandes med ca. 9 – 10 liter vand og omrøres kraftigt. Konsistensen kan tilpasses med vand. Den rette konsistens er nået, når slutpudsen ikke drypper af en murske der holdes vandret. Basislaget påføres og kromprimeres omhyggeligt, hvorefter det tørrer. Efter basislaget kan man vælge at 

 • påføre ler-slutpuds 0,5 som overfladelag (se forneden) eller
 • at påføre enhver anden naturbo-overflade

Som overfladelag
22 kg naturbo ler-slutpuds blandes med ca. 8 liter vand og omrøres kraftigt. Konsistensen kan tilpasses med vand. Den rette konsistens er nået, når slutpudsen kun svært drypper af en murske, der holdes i 45° vinkel. Overfladelaget påføres med op til ca. 2 mm (alt efter overfladestruktur), komprimeres godt og glattes eller struktureres. 

Farvede overflader
Hvis man ønsker en farvet overflade, males slutpudsen med lerfarve. Se mere dertil under naturbo lerfarve.

naturbo decor slutpuds rørt op

Tekniske data 

Mål
Leveringsenhed 22 kg sæk
Overflade som basislag ca. 18 m²
Overflade som overfladelag ca. 7 m²

Bemærk

 • naturbo slutpuds kan kun opbevares i tør (= pulver) tilstand. Bør opbevares koldt og frostfrit.
 • Ler-slutpuds der er rørt op, skal anvendes indenfor 8 timer. 
 • Ved borskaffelse, lad materialet tørre og bortskaf med øvrigt husholdningsaffald.
 • Materialet bør opbevares utilgængeligt for børn
 • naturbo ler-slutpuds 0,5 mm er en del af lerpuds-byggesystemet fra naturbo. Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til anvendelse.
 • Skal monteres ifølge monteringsvejledningen.