Ler-slutpuds 1 mm

for en rustik overflade

naturbo decor slutpuds

Artikelnummer

Artikelnummer
Ler-slutpuds 1 mm naturhvid 8107-00

Datenblatt für Lehmfinishputz 1 mm Körnung Datablad – PDF-Download

Beskrivelse 

 • naturbo slutpuds 1 mm er et økologisk byggemateriale af meget høj kvalitet og består af ler, kalksand korn 1 mm, titandioxid (naturligt hvidpigment), cellulose (hovedbestanddel i planters cellevægge)
 • Den er massiv, uigennemsigtig, gennemfarvet hvid, optimal til strukturering, dampdiffusionsåben og understøtter den regulerende effekt lerpladerne fra naturbo lerplader har på indeklimaet.

naturbo slutpuds grov

Anvendelse

 • naturbo ler-slutpuds 1 mm anvendes som overfladelag til rustikker overflader. Når slutpudsen er påført efter ønske er den hvide væg/loftet færdigt. Lermaling er kun nødvendigt, hvis man ønsker en farvet overflade.
 • Er kun egnet til indvendige rum.

Montering

Overordnet

 • naturbo slutpuds 1 mm påføres når basislaget med naturbo slutpuds 0,5 mm er tør (det er tidligst mulig, når man kan røre ved basislaget uden at få puds på fingrene). Fugtindholdet skal ligge på under 15 %.
 • Temperaturen ved montering bør ikke være under 10 °C (gælder væg-, materiale- og lufttemperatur). 
 • God udluftning er en forudsætning for en god tørre-proces.
 • Der bør altid anvendes rent vand og rent værktøj .
 • Slutpuds, der er rørt op, bør anvendes indenfor 8 timer.

Som overfladelag 

25 kg naturbo ler-slutpuds blandes med ca. 5 liter vand og røres kraftigt med rørværk. Konsistensen kan tilpasses med vand. Konsistensene er rigtig, når den glatte, homgene puds ikke flyder ud på murskeen. Påføres når basislaget er gennemtør (se ler-slutpuds 0,5 mm). Påføres i et lag på ca. 1,5 mm tykkelse, komprimeres godt og kan så stuktureres med det samme.

Tekniske data

Mål
Leveringsenhed 25 kg sæk
Som overfladelag ca. 8 m²

Bemærk

 • naturbo slutpuds kan kun opbevares i tør (= pulver) tilstand. Bør opbevares koldt og frostfrit.
 • Ler-slutpuds der er rørt op, skal anvendes indenfor 8 timer. 
 • Ved borskaffelse, lad materialet tørre og bortskaf med øvrigt husholdningsaffald.
 • Materialet bør opbevares utilgængeligt for børn
 • naturbo ler-slutpuds 1 mm er en del af lerpuds-byggesystemet fra naturbo. Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til anvendelse.
 • Skal monteres ifølge monteringsvejledningen.